Vi kan ta oss av hele prosessen

Vi kan ta oss av hele prosessen fra besikigelse/synfaring, planlegging og tegning/prosjektering/søknadsprosessen samt levering og utføring, frem til ferdig utført prosjekt.

Vi utfører alle typer reparasjons og byggeoppdrag innen tømring, snekring. Vi utfører også  muring og betongarbeider i forbindelse med våre prosjekter

Vi leverer all typer byggevarer fra anerkjente byggvareleverandører til våre prosjekter. Vår spesialitet er tilbygg, ombygging og innredning samt reparasjoner.

Har du et hus eller en bygning som skal renoveres husk alltid å planlegge skikkelig før arbeidet startes opp. Da vil du unngå dårlige løsninger, ekstra kostnader og ”dobbelt arbeide”.

Vi gir pris på hvert enkelt prosjekt. Eventuelt kan prosjekt utføres som regningsarbeide der fast pris ikke er mulig.

Våre Mål

  • Å levere og utføre god kvalitet til konkuransedyktige priser.
  • Å være faglig oppdatert.
  • Å tilpasse våre tjenester til kundens ønsker.
  • Å drive reklame gjennom fornøyde kunder.